Παρακάτω φαίνονται τα βήματα για να κάνει κάποιος εγγραφή  στο v-card.club

1_1.jpg

BHMA 2

2_1.jpg

ΒΗΜΑ 3

3_1.jpg

ΒΗΜΑ 4

4_1.jpg